logo

Normativ hüquqi və tənzimləmə aktları

https://e-qanun.az/framework/28153 - Sudan İstifadə Qaydaları

https://e-qanun.az/framework/74  -  "Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

https://e-qanun.az/framework/28266  - İstehlakçıların su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulması üçün texniki şərtlərin verilməsi və qoşulması Qaydaları

https://www.e-qanun.az/framework/46940 - Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

https://e-qanun.az/framework/35367 -  Azərbaycan Respublikası Prezisdentinin 03 may 2017-ci il tarixli 1361 nömrəli Fərmanı

https://e-qanun.az/framework/46960 - Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 262.2.3-cü, 262.3-cü və 263-cü maddələri

https://www.e-qanun.az/framework/46947 - Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 189-1-ci maddəsi

Su təchizatı şəbəkəsinə qoşulma ilə bağlı xidmətlərin keyfiyyəti üzrə standartları və fəaliyyət hədəflərini dövri olaraq müəyyən edən -QAYDALAR

Su təchizatı ilə bağlı müraciətlərin qəbulu, onlara baxılması, habelə istehlakçı hüquqlarının qorunmasına dair QAYDALAR