logo

Dəymiş ziyan


 Su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən qeyri-qanuni istifadənin həcminin müəyyən edilməsi 

       C Ə D V Ə L İ

Borunun iç diametri, mm Saatlıq su sərfi (1,0 m/san), m3  Büdcə və büdcəyə bərabər tutulan təşkilatlar üzrə Kommersiya yönümlü təşkilatlar üzrə Əhali qrupu üzrə
Saat İş gün lərin sayı

Aylıq sərfiy yat, m3

3 aylıq sərfiyyat, m3 Saat İş gün lərin sayı Aylıq sərfiyyat, m3 3 aylıq sərfiy yat, m3 Ailə tərkibi, nəfərlə 1 nəfərə düşən aylıq norma, m3 Aylıq sərfiy yat, m3 3 aylıq sərfiyyat, m3
1 d=15 0.61 5 22 67 201 5 30 92 276 4 5 20 60
2 d=20 1.14 5 22 125 375 5 30 171 513 4 5 20 60
3 d=25 1.94 5 22 213 639 5 30 291 873 4 5 20 60
4 d=32 3.44 5 22 378 1134 5 30 516 1548 4 5 20 60
5 d=40 4.54 5 22 499 1497 5 30 681 2043        
6 d=50 7.63 5 22 839 2517 5 30 1145 3435        
7 d=80 19.26 5 22 2119 6357 5 30 2889 8667        
8 d=100 30.60 5 22 3366 10098 5 30 4590 13770        
9 d=125 47.70 5 22 5247 15741 5 30 7155 21465        
10 d=150 67.86 5 22 7465 22395 5 30 10179 30537        
11 d=200 123.30 5 22 13563 40689 5 30 18495 55485        

 

 

 

 

Qeyd:  

1. Sudan xammal kimi istifadə edən müəssisələrdə xammal sudan istifadə müddəti 4 saat qəbul edilir.

2. Qrunt suyundan istifadə etməklə tullantı sularının kanalizasiya şəbəkəsinə axıdılma müddəti 4 saat qəbul edilir.

3. Su təchizatı sisteminə qanunsuz (özbaşına) qoşulma aşkar edildikdə və belə qoşulmanın tarixini müəyyən etmək mümkün olmadıqda,  itirilmiş suyun həcmi olaraq ötən 1(bir) il müddətindən yuxarıdakı cədvələ əsasən hesablanır.