logo

Ural Elmi-Tədqiqat Kimya İnstitutu və Təcrübə zavodunun mütəxəssisləri “Azərsu” ASC-də təqdimat keçirmişlər


Yaradılıb: 19-03-2012 13:40

              

 “Azərsu” Acıq Səhmdar Cəmiyyəti əhaliyə verilən içməli suyun keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirir. Bu məqsədlə ən müasir texnologiyalar və xarici ölkələrin qabaqcıl təcrübələri öyrənilir.

  Rusiya Federasiyasının Yekaterinburq şəhərindəki Ural Elmi-Tədqiqat Kimya İnstitutu və Təcrübə zavodunun mütəxəssisləri “Azərsu” ASC-də olmuş, suyun zərərsizləşdirilməsi üçün təklif olunan yeni dezinfektantın təqdimatını keçirmişlər. Məlumat verilmişdir ki, “DX-100” emal qurğusunda alınan xlor-dioksid və xlor adlı yeni maddə maye xloru əvəz etməklə yanaşı, yüksək effektliliyə malikdir. Bu maddə maye xlorla müqayisədə 6-20 dəfə az qatılıqla istifadə olunur. Yüksək dezinfeksiya qabiliyyəti olan xlor-dioksid və xlor maddəsi virus və bakteriyalara güclü təsir edir. Suda xlorüzvlü birləşmələr əmələ gətirməyən bu maddə suyun yad iyini, rəngini götürməklə dadını da yaxşılaşdırır. Eyni zamanda suyun dəmir və manqandan təmizlənmə dərəcəsini artırır. Xlor-dioksid və xlor maddəsi supaylayıcı şəbəkədə təsiretmə gücünü 7-10 gün saxlamaqla suyun təkrar çirklənməsinin qarşısını alır. Üstəlik maye xlordan fərqli olaraq sanitar-mühafizə zolağının yaradılmasına ehtiyac qalmır.

 Qeyd edək ki, hazırda əhaliyə verilən içməli su sutəmizləyici qurğular komplekslərində texnoloji təmizləmə prosesindən keçərək emal olunur və  istifadəçilərə çatdırılır.