logo

Elektron xidmətlərin statistikası


 

 

01.01.2021-31.08.2021 tarixlərində elektron xidmətlərlə bağlı müraciətlərin statistikası

 

E-Xidmətlər

Yanvar

Fevral

Mart

Aprel

May

iyun

İyul

Avqust

Cəmi

 

1

Abonent məlumatlarının dəyişdirilməsi

0

17

10

11

15

11

6

14

84

 

2

I qrup istehlakçılar tərəfindən su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərindən istifadəyə görə borcun olmaması haqqında arayışın alınması

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3

Su sayğaclarının plomblanmasına (quraşdırılma və ya dəyişdirilməsinə) dair müraciət

2

8

6

5

7

2

5

2

37

 

4

Su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sistemində baş vermiş qəzaya dair müraciət

20

31

33

31

35

36

25

23

234

 

5

Su sayğaclarının təmiri və yaxud nasaz sayğacların dəyişdirilməsi müraciəti

7

41

69

27

31

29

24

18

246

 

6

Əhali qrupu üzrə istehlakçıların sayğac göstəricilərini təqdim etməsi və hesab fakturanın formalaşdırılması

167

210

105

111

83

99

88

106

969

 

7

Əhali qrupuna aid olan yeni istehlakçının qeydiyyata alınması

3

8

6

13

7

10

5

10

62

 

8

Su nümunələrinin yoxlanılmasına dair müraciət

4

7

12

0

0

0

0

0

23

 

9

Əhali qrupuna aid olan istehlakçıların su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulması üçün texniki şərtlərin alınması müraciəti

5

12

16

10

20

9

8

7

87

 

10

Su sayğaclarının quraşdırılması müraciəti

4

17

21

22

19

12

14

13

122

 

11

Borcun araşdırılması üzrə müraciət

25

75

47

63

69

65

74

55

473

 

12

Abonentə aid ünvan məlumatlarının dəqiqləşdirilməsi

0

3

5

2

0

0

1

0

11

 

13

Elektron müraciət

650

1077

731

757

875

1083

777

731

6681

 

14

Su təchizatı və tullantı suları xidmətinin müvəqqəti dayandırılması və bərpası müraciəti

0

1

1

3

1

2

0

1

9