logo

Vacancies


 
S/s Vacancy name Start date End date Description/Apply
1 Su kəməri təsərrüfatında nəzarətçi 15-04-2024 15-05-2024 Apply
2 Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə mütəxəssis 14-04-2024 14-05-2024 Apply