logo

Abonentlər


   01 avqust 2018-ci il tarixə olan məlumata əsasən, “Azərsu” ASC  ölkə üzrə  1434738 abunəçiyə su təchizatı və kanalizasiya xidməti göstərir. Bunların 1377702-i əhali, 57036-ı isə qeyri-əhali abunəçiləridir. 

 

Əhali qrupu abonentlərinin sayı

 Bakı şəhərinin sukanal idarələri                              765948

“Birləşmiş Sukanal” MMC                                         436477

“Sumqayıt Sukanal” İdarəsi                                       89338

“Abşeron Sukanal” İdarəsi                                         85939

 

Qeyri-əhali qrupu abonentlərinin sayı

 Bakı şəhərinin sukanal idarələri                              36263

“Birləşmiş Sukanal” MMC                                         14566

“Sumqayıt Sukanal” İdarəsi                                       4045

“Abşeron Sukanal” İdarəsi                                         2126

 

    01 avqust 2018-ci il tarixə “Azərsu” ASC-nin ölkə üzrə su təchizatı xidməti göstərdiyi 1369885 əhali qrupu abunəçinin 1086788-i və ya 79,3 faizi sayğacla təmin olunub. Qeyri-əhali qrupuna aid 56951 abunəçinin isə 50960-ı və ya 89,5 faizində sayğaclaşma aparılıb.

 

Əhali qrupu üzrə sayğaclaşma

Bakı şəhərinin sukanal idarələri                                86,7 %

“Birləşmiş Sukanal” MMC                                         65,1 %

“Sumqayıt Sukanal” İdarəsi                                       83,1 %

“Abşeron Sukanal” İdarəsi                                         81,2 %

 

Qeyri-əhali qrupu üzrə sayğaclaşma

 Bakı şəhərinin Sukanal idarələri                               96,7 %

“Birləşmiş Sukanal” MMC                                          68,5 %

“Sumqayıt Sukanal” İdarəsi                                       96,6 %

“Abşeron Sukanal” İdarəsi                                         97,1 %